• Opis
  • 24.
Wacław Borowski
1885 Łódź - 1954 tamże
Dzieci z owieczką i psem

pastel, ołówek, papier, 35 × 26,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W. Borowski

Elementy klasycyzmu pojawiają się w twórczości większości członków Rytmu, a w szczególności w pracach założycielskiej grupy. Są charakterystyczną cechą malarstwa Wacława Borowskiego (…). Jednakże klasycyzm rytmistów rożni się zasadniczo od tego, co mogliśmy obserwować wcześniej. Husarski pisze: „rożni się tym między innymi, że wzorem jest teraz sztuka wczesnych okresów klasycznych: wczesnego odrodzenia, po trosze Grecji przed idjaszowskiej (…). u Borowskiego łączy się on z dążnością do harmonijnej, bardzo zrównoważonej i bardzo dekoracyjnej kompozycji brył i kolorów, chwilami z lekka przypominając spokojną i jasną twórczość Poussaina.”
A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm: prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, „Almanach Muzealny” t. 7, 2013, s. 151.
Borowski reprezentował klasycyzujący nurt w polskim malarstwie lat 20. I 30., jednocześnie określił swój własny styl doskonale wyrażający estetykę dwudziestolecia międzywojennego. W latach przynależności do rytmistów szczególne więzi przyjaźni łączyły go z Eugeniuszem Zakiem. Opracowywali podobne motywy o idyllicznym wyrazie, lirycznym nastroju i alegorycznych treściach. Podobnie również stylizowali pejzaż i postaci ludzi, redukując rysy twarzy (…) Borowski stosował pastelową kolorystykę. Formy wydobywał poprzez subtelny światłocieniowy modelunek. (…) W jego przedstawieniach pojawiają się również wątki mitologiczne, alegorie por roku i etapów życia ludzkiego…
A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm: prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, „Almanach Muzealny” t. 7, 2013, s. 173–174.* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 18 000 - 22 000 zł
Cena wywoławcza: 14 000 zł
Wacław Borowski
1885 Łódź - 1954 tamże