• Opis
  • 8.
Wacław F. Pawliszak
1866 Warszawa - 1905 tamże
Książę Józef Poniatowski pod Raszynem

olej, płótno, 52 x 72 cm
sygn. i dat. l. d.: W. Pawliszak 18…(?)

Obraz przedstawia epizod bitwy pod Raszynem w dniu 19 kwietnia 1809 r., w której wojska polskie i saskie dowodzone przez ks. Józefa Poniatowskiego starły się z korpusem wojsk austriackich pod dowództwem arcyksięcia Ferdynanda Karola d’Este. W krytycznym momencie bitwy ks. J. Poniatowski wykonał gest, który zapewnił mu sławę: sformuował kolumnę z żołnierzy dwóch batalionów i poprowadził wojsko do zwycięskiego natarcia.
Około roku 1930 została wydana przez wydawnictwo Polonia w Krakowie pocztówka z reprodukcją obrazu.

Cena wywoławcza: 60 000 zł
Wacław F. Pawliszak
1866 Warszawa - 1905 tamże