• Opis
  • 11.
Wacław Grodecki (1535-1591) Andrzej Pograbka (1540-1602) Poloniae, Lithuaniaeq. Descriptio.
Mapa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego, pochodząca z atlasu "Theatrum Orbis Terrarum" A. Orteliusa, 1595 r.
miedzioryt kolorowany w epoce, wym. płyty 37,2 x 48,7 cm; w oprawie
Cena wywoławcza: 5 000 zł