• Opis
  • 12.
Wacław Taranczewski
1903 Czarnków - 1987 Kraków
Martwa natura z młynkami

olej, płótno, 70 × 80 cm
sygn. p. d.: T
na odwrocie nalepki wystawowe z TPSP w Krakowie z tytułem obrazu: Martwa natura z pomarańczami oraz z Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu z Wystawy zbiorowej z listopada 1949 r. na odwrocie na płótnie namalowany nr 61

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 18 000 - 22 000 zł
Cena wywoławcza: 14 000 zł
Wacław Taranczewski
1903 Czarnków - 1987 Kraków