• Opis
  • 77.
Wazon

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, l. 1927–1930
glina, malowana pigmentami kobaltowym i ugrowym, szkliwiona; dekoracja w postaci gałązki oraz pasów na wylewie i brzuścu; na spodzie znak wytwórni, napis „Handmalerei” numer i wielkość modelu „439 III”, litera „m”
oraz rzymska cyfra „IV”; wys. 25 cm, śred. wylewu 22 cm

Cena wywoławcza: 1 800 zł