• Opis
  • 15.
Andrzej Gieraga
ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem
Wertykalny I, 2008 r.

technika własna, akryl, płyta, 80 x 80 cm
sygn. na odwrocie: ANDRZEJ GIERAGA | WERTYKALNY I 80 X 80| TECH. WLASNA / AKRYL | 2008

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Cena wywoławcza: 8 000 zł
Andrzej Gieraga
ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem