• Opis
  • 18.
Wiktor Kazimierz Holler
1881-1975
Leżący akt

olej, płótno, 76 x 115 cm, sygn. l.d.: Kazimierz Holler

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 12 000 - 15 000 zł
Cena wywoławcza: 8 000 zł
Wiktor Kazimierz Holler
1881-1975
Urodził się na Zamku Królewskim w Warszawie (tutaj jego ojciec był dowódcą straży) Malarstwa uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1905-1910. Studiował między innymi u J. Krzyżanowskiego, St. Lentza i X. Dunikowskiego. Malował najczęściej akty kobiece używając akwareli z gwaszem, rzadziej farb olejnych. Tworzył również pejzaże. Wystawiał od 1913, przede wszystkim w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1945 roku mieszkał we Wrocławiu. W 1962 roku zorganizowano w Biurze Wystaw Artystycznych we Wrocławiu wystawę jubileuszową w pięćdziesięciolecie jego pracy twórczej.