• Opis
  • 7.
Wilhelm Kotarbiński
1849 Nieborów-1921 Kijów
Dziewczyna w malwach

olej, płótno, 130 x 58 cm
sygn. p.d.: Wilhelm/ Kotarbiński

PROWENIENCJA:
kolekcja prywatna, Kraków
kolekcja prywatna, Wilno (do 1939 roku)

„[Kotarbiński] jest przede wszystkim kolorystą, w szlachetnym znaczeniu tego słowa, z impulsu, z poczucia wewnętrznego, z potrzeby ducha. Świat przedstawia mu się w postaci plam kolorowych, bardzo barwnych, w harmonijną zlewających się gamę. Wyszukane tony, łagodnie jednoczące się w artystyczną całość, może zbyt fantastyczną gazą osłaniają rzeczywistość.”
Henryk Piątkowski, Polskie Malarstwo Współczesne, Petersburg 1895, s.198–199

Estymacja: 300 000 - 350 000 zł
Cena wywoławcza: 220 000 zł
Wilhelm Kotarbiński
1849 Nieborów-1921 Kijów