• Opis
  • 124.
Władysław Jahl
1886 Jarosław – 1953 Paryż
Don Kichot – powrót

akwaforta, sucha igła, papier, 20,5 × 25,5 cm (odcisk płyty),
23 × 28 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d. Jahl i l. d.: Epreuve dartiste

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 000 - 1 500 zł
Cena wywoławcza: 500 zł
Władysław Jahl
1886 Jarosław – 1953 Paryż