• Opis
  • 21.
Władysław Jarocki
1879 Podhajczyki/Ukraina - 1965 Kraków
Góralka, 1914 r.

olej, sklejka, 77,5 × 68 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Wład Jarocki 1914

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 35 000 - 40 000 zł
Cena wywoławcza: 27 000 zł
Władysław Jarocki
1879 Podhajczyki/Ukraina - 1965 Kraków
W latach 1902-1906 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera i L. Wyczółkowskiego, a następnie w Akademie Julian w Paryżu u J.P. Laurensa. W 1911 r. przebywał na stypendium we Włoszech. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich ?Sztuka? oraz wiedeńskiej ?Secesji?. W 1921 r. został profesorem na krakowskiej ASP, a także redaktorem naczelnym czasopisma ?Sztuki Piękne? oraz prezesem krakowskiego TPSP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. Malował pejzaże, portrety, a przede wszystkim sceny inspirowane folklorem Huculszczyzny i Podhala.