• Opis
  • 59.
Włodzimierz Terlikowski
1873 wieś pod Warszawą - 1951 Paryż
Martwa natura z różami i laleczką, 1923 r.

olej, płótno, 73 x 100 cm, sygn. p.d.: 1923 / Terlikowski, sygn. l.g.: 923 / Terlikowski

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 35 000 - 40 000 zł
Cena wywoławcza: 28 000 zł
Włodzimierz Terlikowski
1873 wieś pod Warszawą - 1951 Paryż