• Opis
  • Informacje o autorze
  • 6.
Wojciech Kossak
1856 Paryż - 1942 Kraków
Potyczka, 1904 r.

gwasz, akwarela, karton, 35 x 26,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/Wiedeń 1904

Wojciech w swojej twórczości nawiązywał do tematyki powstania listopadowego, czego jednym z przykładów jest prezentowana praca przedstawiająca potyczkę ułana 3. Pułku Ułanów Królestwa Polskiego z kanonierem rosyjskim. Obraz namalowany w Wiedniu w 1904 r., a więc w okresie niewątpliwie szczytowym dla twórczości artysty, prezentuje epizod z wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Zawarty jest tu klasyczny dla Wojciecha Kossaka program ikonograficzny – batalistyka z pierwszoplanowym bohaterem, jakim jest bezbłędnie pod względem anatomicznym ujęty koń. Cała przedstawiona scena charakteryzuje się niezwykłym ruchem i dynamiką, uzyskanymi przez formę budowy obrazu.

Cena wywoławcza: 19 000 zł
Wojciech Kossak
1856 Paryż - 1942 Kraków

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu w latach 1877 – 1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.