• Opis
  • 41.
Karolina Bracławiec
Zapisy 3, 2013

technika własna na krośnie, 30 x 25 cm, sygn. na odwrocie

Cena wywoławcza: 500 zł
Karolina Bracławiec
Studia na wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku (dyplom w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego, 2014) oraz na Marmara Üniversitesi, Stambul, Turcja 2013. „Towarzyszy mi człowiek. Z całym bogactwem swego losu. Maglowany, przetwarzany staje się pretekstem do budowania formy, obrazu, poszukiwań. Poruszam się w ponowoczesnym świecie, gdzie wszystko jest płynne, a konieczność przetrwania i utrzymania się na powierzchni sprowadza drugą konieczność – bycia człowiekiem elastycznym, zdolnym do przyjmowania rozmaitych postaw oraz wzorów zachowań. Przyglądam się o czym mówi masowy spektakl, z tłumem niepłatnych aktorów. Jakie są stosunki międzyludzkie oraz warstwy natury ludzkiej. W poszukiwaniu miejsca na ja i tu i teraz. Jestem.”