• Opis
  • 97.
Zawieszenie, 2 poł. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 10,17 g, 38 brylantów łącznie 0,30 ct, prawdopodobnie beryl
Cena wywoławcza: 2 200 zł