• Opis
  • 38.
Zbigniew Seweryn
Adam i Ewa, 2018

akryl, olej, 80 x 70 cm (dyptyk), sygnowane na odwrociach: '"ADAM" | OLEJ, AKRYL | ZBIGNIEW SEWERYN 2018' oraz '"EWA" 80x70 cm | OLEJ, AKRYL | ZBIGNIEW SEWERYN 2019'

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 14 000 - 17 000 zł
Cena wywoławcza: 10 000 zł
Zbigniew Seweryn