• Opis
  • 15.
Zdzisław Beksiński
1929 Sanok - 2005 Warszawa
Bez tytułu przed 1960 r.

metal, technika własna, 188 cm

PROWENIENCJA:
• atelier artysty, kolekcja przyjaciela artysty Aleksandra Szydły,
Katowice, kolekcja prywatna

LITERATURA
• Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny,
Znak, Kraków, 2014 s.104.
• Zdzisław Beksiński, opracowanie zbiorowe, Wiesław
Banach (wstęp), wyd. Bosz 2017
Reprodukowana [...] rzeźba to jedno z najpiękniejszych osiągnięć sanockiego mistrza. Rzeźba [...] czy relief? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Beksiński lubuje się w takich niejednoznacznościach. Postać to zapewne, z wydartym, postrzępionym torsem. Przerywającym – jak często u niego – jednorodność powierzchni, bo trudno tu nawet mówić o przestrzenności. Praca zbudowana jest z samych niedopowiedzeń, nawet skojarzenia antropomorficzne nie są pewne, ale czujemy piękno materii, połyskliwej i postrzępionej faktury, subtelnej formy. Zdzisław Beksiński, opracowanie zbiorowe, Wiesław Banach (wstęp), wyd. Bosz, 2017 r., s.6.

Estymacja: 500 000 - 650 000 zł
Cena wywoławcza: 350 000 zł
Zdzisław Beksiński
1929 Sanok - 2005 Warszawa
Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 1947?1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m. in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty.
W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe