• Opis
  • 42.
Zegarek kieszonkowy szpindlowy, Francja, złotnik nieokreślony IHV, 2 poł. XVIII w.

koperta złota, bogato zdobiona - kompozycja alegoryczna, masa całkowita 72 g

Cena wywoławcza: 5 200 zł