• Opis
  • 117.
Znaczek upamiętniający pierwszą zbiorową wycieczkę wioślarstwa polskiego do Gdańska

1926 r.
na awersie napis: PIERWSZA ZBIOROWA/WYCIECZKA/WIOŚLARSTWA/POLSKIEGO/DO GDAŃSKA/4-11.VII./1926, na rewersie: OD REDAKCJI/?SPORT WODNY?; metal, dł. 3,5 cm

Cena wywoławcza: 400 zł