• Opis
  • 20.
Zofia Stryjeńska
1891 Kraków - 1976 Genewa
Polskie Stroje Ludowe, tablica nr 14, 1939 r.

litografia kolorowana, papier, 32 × 46 cm w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu u dołu: Z. Stryjeńska
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish Peasants’ Costumes. With introducion and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939.
Published by C. Szwedzicki

Analogiczna praca reprodukowana w: Zofia Stryjeńska 1891–1976 [katalog wystawy],
Muzeum Narodowe Kraków 2008, nr V.I.4. str. 359

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 500 - 2 000 zł
Cena wywoławcza: 900 zł
Zofia Stryjeńska
1891 Kraków - 1976 Genewa