• Opis
  • 85.
Zofia Stryjeńska
1891 Kraków - 1976 Genewa
Z teki Polskie Stroje Ludowe – tablica nr 30

litografia barwna podkolorowywana, papier, 49 × 38 cm w świetle ramy
sygn. na kamieniu śr. d.: Z. Stryjeńska Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish Peasants’ Costumes. With introduction and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 500 - 2 000 zł
Cena wywoławcza: 900 zł
Zofia Stryjeńska
1891 Kraków - 1976 Genewa