• Opis
  • 54.
Zygmunt Landau
1898 Łódż - 1962 Tel Aviv
Macierzyństwo

olej, tektura, 74 x 57 cm, sygn. l.d.: Landau, na odwrocie m. in.: numer: 4885, opis czerwienią: oil/Mother a Child/by Sigmund Landau H & L. Pa... – (słabo czytelnie)/23 X 30, skreślona, papierowa, nalepka firmy James Bourlet & sons Ltd.

Pochodzenie:
Galeria Padova, Londyn

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 20 000 - 25 000 zł
Cena wywoławcza: 17 000 zł
Zygmunt Landau
1898 Łódż - 1962 Tel Aviv